Määrittely ja suunnittelu

Tietojärjestelmän hankinnassa yrittäjä on usein vaikeassa asemassa. Hänen tulisi toisaalta tuntea markkinoiden tarjonta niin laite kuin ohjelmistopuolellakin ja osattava selittää omat tarpeensa toimittajalle. Tähän ongelmakenttään tulee apuun Kymen ATK-Suunnittelu Oy. Se lähtee suunnittelussa aina liikkeelle yrityksen tarpeista ja punnitsee hyödyt ja haitat. Suunnittelussa se ei pitäydy omiin ohjelmistoihinsa, vaan pyrkii etsimään juuri ne ohjelmistot, jotka parhaiten sopivat yrityksen toimintaympäristöön.

HUOLELLINEN TIETOJÄRJESTELMÄN MÄÄRITTELY TEHOSTAA LIIKETOIMINTAASI.

Määrittely on kulmakivi, joka estää virheinvestoinnit ja säästää pitkällä tähtäimellä kustannuksia, kun kaikki operatiiviset toiminnot saadaan integroitua järkeviksi kokonaisuuksiksi.

Kymen ATK-Suunnittelu lähtee liikkeelle tarvekartoituksesta josta edetään sitten yksittäisten hankkeiden suunnitteluun, tarjouspyyntöihin, toteutukseen ja käyttöönottoon.